Ja attēli paredzēti drukai, tad tos pēc apstrādes pabeigšanas un pirms ievietošanas maketā jāpārveido uz CMYK krāsu telpu.

To panāk ar krāsu profilu palīdzību. Pēc konvertēšanas uz profilu vairs nevajadzētu veikt nekādas krāsu korekcijas.

Piemēram, ja konvertējam uz ISO Coated v2 300%, kas neļauj krāsas klājumam pārsniegt 300% un pēc tam veicam krāsu korekciju, procenti kāps virs 300%.

Lai izvēlētos uz kādu profilu attēlu konvertēt jāzina uz kāda papīra attēls tiks iespiests – krītpapīra, kas ir gludāks un neļauj krāsai izplūst, vai uz nekrītota papīra, kurā krāsa iesūcas vairāk.

Jālieto tas profils, kuru izvēlētā tipogrāfija lūdz izmantot.

Ja tas nav zināms, tad var lietot kādu no biežāk lietotajiem.

Krītotiem papīriem biežāk lietojamie krāsu profili – ISO Coated v2 300% (ECI), Euroscale Coated v2
Nekrītotiem papīriem – Euroscale Uncoated v2, PSO_Uncoated

Lejupielādējami: http://www.colormanagement.org/en/isoprofile2009.html

Ja lejupielādējat jaunu profilu tas jāiekopē attiecīgajā profilu mapē.

Windows lietotājiem profili jāiekopē mapē C:\Windows\system32\spool\drivers\color

MacOS X lietotājiem profili jākopē Library/ColorSync/Profiles vai Users/YourName/Library/ColorSync/Profiles.

Dažiem papīriem ražotāji piedāvā lejupielādēt īpaši konkrētajam papīram izstrādātus profilus, piemēram Munken, Arctic volume u.c. – http://www.arcticpaper.com/en/Home/Arctic-Paper1/Arctic-Paper-ICC-Webb-Service/Download-profiles/

Kad īstais profils skaidrs, uz to var konvertēt attēlu caur Edit/Convert to Profile un pie Destination Space izvēloties īsto.

Pilnekrāna tveršana 09.06.2016. 193257Screen Shot 2016-06-30 at 4.21.05 PM

Atbildēt