Ja Ilustrator un InDesign pie Size bija svarīgi ierakstīt īsto gala izmēru un pie Bleeds pārlaižu lielumu, tad Adobe Photoshop izmēram jau jābūt ar ierēķinātām pārlaidēm, jo nepastāv pārlaidēm paredzēta sadaļa.

Screen Shot 2016-06-09 at 3.39.51 PM

Screen Shot 2016-06-09 at 3.49.02 PM
Piemērs: Size A5 flaijerim. 148×210 mm + 3 mm pārlaidēm no katras malas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kad dokuments/bilde izveidots vai caur Image/Image Size uzlikts tīrajā+pārlaides izmērā, var manuāli atzīmēt, kur beidzās tīrais formāts un kur sākas pārlaides, lai svarīgus objektus nepieliktu pārāk tuvu malām.

Atzīmēt apgriežamās malas (arī izlīdzinājumus un citas nepieciešamas robežas) var ar palīglīniju (Guides) palīdzību. Palīglīnijas precīzā vietā var novietot tās veidojot caur View/Guides un dialoglogā ierakstot vajadzīgo attālumu no malas (standartā skaitīšana sākas no aušējā kreisā stūra)

Screen Shot 2016-06-09 at 3.46.59 PMScreen Shot 2016-06-09 at 3.47.07 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

Tā kā veidojot A5 izmēru mēs 3 mm uz katru pusi atvēlējām pārlaidēm, tad pirmās palīglīnijas vertikālais novietojums būs 3mm, otrās vertikālās 151 mm, pirmās horizontālās 3 mm un otrās horizontālās 213 mm.

 

Capture

 

Šādi esam radījuši rāmi, kas saglabājot neparādīsies drukas failā, bet palīdz maketējot.

Nododot failu, drukātājam jānorāda gala izmērs un cik mm paredzēti pārlaidēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildēt